Ullevaal Stadion

På Ullevål Stadion var det problemer med vannlekkasjer i P-anlegget fra handlegaten. Spesielt var det kondens på innsiden av fasade og lave nivåforskjeller fra ute til inn som medførte lekkasjer. Spesielt kan det være krevende å finne ut hvor lekkasjen faktisk er, så vannet kommer UT av et hulldekke, for hvor kommer det INN? Ingeniør Habberstad løste problemet.

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway