Konstruktiv reparasjon

Betongforbedring.

Det kan være flere årsaker til at bærende konstruksjoner må repareres. Felles for utbedringsmetodene  er at armeringsjernet blir frilagt gjennom et  meget grundig renholdsarbeide, før arbeidet med liming av ny betong/mørtel kan begynne.

Vi kan tilby:

PS! Nå får du vanntetting av betong til fastpris per løpemeter. Les mer her.