Trapper og nedkjøringsramper.

Husk å utføre vanntetting før trapper og nedkjøringsramper støpes. Området under slike konstruksjoner er utilgjengelige etter at de er støpt.

Lekkasjer i riss og støpeskjøter, som kommer fra lekkasjer i bunnplater og vegger under konstruksjonen, vil før eller senere lekke gjennom konstruksjonen. Dette forutsatt at vann- nivået er høyt nok.

 Stort vanntrykk kan ødelegge ellers pene konstruksjoner, fliser og skiferbelagte trapper som i løpet av kort tid. Vær påpasselig med å tette riss i bunnplate og vegger før trappen støpes.