Smestadtunellen

Under rehabilitering av Smestadtunellen oppsto det ugunstige forhold etter at sprøytebetongen var påført. Varm tørr vind gjennom tunellen førte til rask uttørring, og det oppsto v-formede tørkespekker/riss på enkelte steder. Ingeniør Habberstad AS limte og tettet disse rissene konstruktivt ved hjelp av epoxylim. Kjerneprøver ble tatt for å sjekke inntrengingen og effekten av arbeidene. Kjerneprøvene viste god og dyp penetrasjon, og sikker liming.