Riss i bunnplate, tak og vegger

Det vi gjør aller mest er å injisere riss i bunnplate og vegger med polyuretan under høyt trykk, Sprekker og riss vil ofte oppstå under støpning, men omfanget er avhengig av forholdene. Når fremdriften bestemmes av prosjektstyringen og væreforholdene tillegges liten vekt vil det noen ganger være svært ugunstige forhold under støpningen, noe som noen ganger gir riss, sprekker og påfølgende vannlekkasje. Ingeniør Habberstad AS har 6 Team som hver eneste dag tette slik riss, raskt og effektivt.