Ullevaal Stadion

På Ullevål Stadion var det problemer med vannlekkasjer i P-anlegget fra handlegaten. Spesielt var det kondens på innsiden av fasade og lave nivåforskjeller fra ute til inn som medførte lekkasjer. Spesielt kan det være krevende å finne ut hvor lekkasjen faktisk er, så vannet kommer UT av et hulldekke, for hvor kommer det INN? Ingeniør Habberstad løste problemet.