Konstruktiv reparasjon

Betongforbedring.

Det kan være flere årsaker til at bærende konstruksjoner må repareres. Felles for utbedringsmetodene  er at armeringsjernet blir frilagt gjennom et  meget grundig renholdsarbeide, før arbeidet med liming av ny betong/mørtel kan begynne.

Vi kan tilby:

  • Utbedring av "støpereir" og svakheter i konstruksjonen som fører til vannlekkasje

  • Utbedring av kaldskjøter og støpeflo

  • Konstruktiv liming med epoxylim

  • Understøping

  • Reparasjon av søyler og bærepunkter

  • Hulkiler som stopper kapillæroppsug i vegg

PS! Nå får du vanntetting av betong til fastpris per løpemeter. Les mer her.