NYHET! Få fastpris på vanntetting

Fastpris gir deg en mer forutsigbar priskalkyle og gjør det lettere for entreprenørene å kalkulere riktig tidligere i byggeprosessen.

Vi har jobbet med vanntetting av betong i over 25 år. Vi tetter betongkonstruksjoner med kjemisk injeksjon av riss og slanger, og monterer injeksjonsslanger, waterstop og støpesteng. Denne delen av byggeprosessen kan være vanskelig å kalkulere og det er krevende å montere funksjonelle løsninger. Ved å tilby faglig og dokumentert utførelse til fast pris per løpemeter, blir hverdagen enklere for entreprenøren.

– Problemer med vannlekkasjer kan reduseres med korrekt montering av injeksjonsslange, svellebånd og waterstop. Med fastpris per meter blir kalkylen nærmere virkeligheten, sier Yngve Holm, daglig leder.

Vi leverer ferdige montert:

  • Støpesteng til løpemeterpris
  • Waterstop
  • Injeksjonsslange med nipler eller kopp*

*Injeksjonsslange monterer vi ferdig i lengder på 8 meter, med litt overlapp og mateslange i hver ende. Hvis du ønsker injeksjonskopp blir den limt fast i mateslangen og festet provisorisk på et oppstikkende armeringsjern. Få bedre vanntetting når vi monterer slangen.

Leveres med god dokumentasjon

For å dokumentere arbeidet på en god måte, har Ingeniør Habberstad utviklet en spesialløsning. Waterstop og injeksjonsslange støpes inn i konstruksjonen, og det gjør det ekstra viktig med god dokumentasjon.

– Vi garanterer og dokumenterer hvor og hvordan løsningen er utført. Etter montering blir løsningen fotografert, inntegnet i planskissen og oversendt til prosjektleder sammen med faktura med avtalt fastpris, forklarer Holm.

– Vi vet hvordan dette skal utføres, og vårt system for dokumentasjon gjør at vi gir garanterer riktig montering. Mange års erfaring med vanntetting av betongkonstruksjoner har gitt oss erfaring med hvor problemene vanligvis oppstår. Gode forebyggende tiltak gjør at entreprenøren unngår kostnadskrevende tiltak i ettertid, utdyper Holm.

Illustrasjon slangemontasje.

Illustrasjon slangemontasje.

Illustrasjon blikk med slange.

Illustrasjon blikk med slange.

Illustrasjon støpesteng med dekke.

Illustrasjon støpesteng med dekke.


Ønsker du et tilbud?

Dette gjør vi veldig enkelt. Du får et tilbud ut fra følgende elementer:

  • Total mengde og type produkter
  • Kjøretid til byggeplass
  • Minsteavrop per oppmøte
  • Krav til responstid

Ta kontakt i dag, uansett om du er på kalkylestadeiet eller trenger vanntetting i morgen.